Ga terug

Burgers' Zoo KidsClub

Burgers’ Zoo KidsClubs bestaan uit enthousiaste kinderen die tien keer per jaar een lesprogramma van drie uur lang bij ons volgen. Een heel schooljaar lang horen zij bij een vaste groep. Voor kinderen uit groep 3 en 4 hebben we de ‘Ontdekkers’, zij gaan op ontdekking in het dierenrijk en leren alles over o.a. vogels, vissen, zoogdieren en hun kenmerken. Kinderen uit groep 5 en 6 kunnen bij ons ‘reiziger’ worden. Deze kinderen reizen iedere bijeenkomst naar een ander gebied op de wereld aan de hand van onze ecodisplays. Ecosystemen, biodiversiteit en natuurbescherming spelen hier een belangrijke rol. De ‘Jonge Onderzoekers’ tenslotte zitten in groep 8 of de brugklas. Zij wijden zich elke maand aan een onderwerp dat de achtergronden van een groot dierenpark belicht, zoals wetenschappelijk onderzoek, populatiebeheer of educatie.

Het programma

Het programma

Elke maand staat een ander thema centraal. De Kids-Clubleden voeren of aaien de dierentuindieren niet. Maar ze horen wel dingen die gewone bezoekers niet weten. De kinderen zullen ook wel eens dierverzorgers ontmoeten, ze krijgen uitleg over een diersoort of een ecodisplay en gaan bijvoorbeeld op speurtocht met z’n allen. Bij de jongere kinderen wordt er regelmatig geknutseld en doen we spelletjes. De Jonge Onderzoekers gaan zelf onderzoeksvragen opstellen en zelfstandig bewerken. Soms krijgen de Jonge Onderzoekers ook wat ‘huiswerk’ mee, zoals het maken van een filmpje over het gedrag van een huis- of tuindier. De kinderen van deze leeftijd kunnen het best al beschikking hebben over een smartphone.

De activiteiten van de  KidsClubs worden verzorgd door Burgers’ Zoo Gidsen en het team Educatie, allen met een Verklaring Omtrent Gedrag.

Checklist – is een KidsClub iets voor jou?

  1. Zit jij komend schooljaar (2023/24) in groep 3 of 4; groep 5 of 6 of groep 8 of brugklas?
  2. Vind jij dieren heel interessant en ben je graag in Burgers’ Zoo?
  3. Werk je graag samen met leeftijdsgenootjes?
  4. Kunnen jouw ouders je maandelijks brengen en halen?

Checklist voor ouders – is een KidsClub iets voor uw kind?

  1. Bent u bereid om voor uw kind een abonnement aan te schaffen dat minstens geldig is t/m juni 2024?
  2. Heeft uw gezinsagenda ruimte voor deze nieuwe hobby van uw kind?
  3. Bent u zelf enthousiast over de mogelijkheden die het programma biedt, maar uw kind minstens even veel?
  4. Kan uw kind de deelname aan zo’n programma aan, wat betreft zijn psychosociale ontwikkeling en taalbeheersing?

Belangrijke praktische informatie

Voor de KidsClub-leden zal de maandelijkse zoo-zondag een vaste activiteit zijn. Natuurlijk kan je een keertje met vakantie zijn, of ziek – maar het is de bedoeling dat de deelnemers zo vaak mogelijk komen. De KidsClubs zijn bedoeld voor jonge abonnementhouders. Een geldig abonnement van september 2024 tot het einde van het schooljaar is daarom een voorwaarde.
We houden de kosten bewust laag; deelname voor het hele schooljaar aan een KidsClub kost – naast het abonnement - 60 euro per deelnemer.
Voor de Kidsclubs is er veel animo. Het is daarom helaas niet mogelijk om hetzelfde kind twee jaren lang voor één en hetzelfde programma aan te melden. Heeft uw kind bijvoorbeeld in groep 3 meegedaan aan de ‘ontdekkers’, dan moet het een jaartje overslaan voordat het mee kan doen aan de ‘reizigers’.
Gedurende het programma bent u het beste ook zelf in het dierenpark aanwezig. In elk geval echter bent u telefonisch altijd goed bereikbaar tijdens het programma.

 Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor één van de drie KidsClub-categorieen? Kies dan het aanmeldformulier voor de juiste club en schrijf uw kind in! We kunnen dit jaar tien clubs met samen 120 kinderen draaien, vol = vol.