Plek in het dierenrijk

Halsbandcotinga’s behoren tot de grote groep van de zangvogels. Daarbinnen vallen ze in de familie van de cotinga’s (Cotingidae). Bij de meeste continga’s zijn op zijn minst de mannetjes heel mooi gekleurd. Dat gaat ook op voor de halsbandcotinga, echter niet voor de andere cotinga in Burgers’ Bush: de schreeuwpiha. Die ziet er heel onopvallend uit, maar maakt veel lawaai.

Eigenschappen van de Halsbandcotinga

 Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Halsbandcotinga’s eten bijna uitsluitend bessen en vruchten. Soms eten ze ook insecten. Ze hebben het dan gemunt op vliegende mieren en termieten. Vanaf een vaste plek zitten ze te wachten om vervolgens plots op te vliegen en zo’n vliegend insect te pakken. Dezelfde tactiek gebruikt bijvoorbeeld een bijeneter.

Wist u dit al over halsbandcotinga’s?

 • Het volwassen mannetje is schitterend gekleurd, turquoise en paars. Het volwassen vrouwtje is bruin van kleur. Ook jonge mannetjes zijn flets en bruin.
 • Hoewel halsbandcotinga’s tot de groep van de zangvogels behoren, zingen ze niet. Alleen als ze vliegen, maken ze wel een soort fluitend geluid. Niet met hun stemapparaat, maar met behulp van speciale vleugelveren!
 • Cotinga’s maken heel kleine, onopvallende nesten en leggen ook maar naargelang de soort één of twee eieren per legsel. Biologen denken dat dit een aanpassing is aan hoge nestpredatie: grotere nesten zouden gewoon te opvallend zijn!
 • Halsbandcotinga’s houden zich het liefst op 15-30 meter hoogte in het gesloten kroondak van het regenwoud op. En als ze niet foerageren, zijn ze vaak lang inactief. Vandaar dat het een uitdaging is om deze vogels in het wild te spotten, laat staan om hun natuurlijk gedrag te observeren.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Over de voortplanting van halsbandcotinga’s in de natuur is niet veel bekend. Waarschijnlijk strijden meerdere mannetjes in elkaars nabijheid om de gunst van een vrouwtje. Nestbouw, broed en verzorging van het jong doet het vrouwtje vermoedelijk alleen.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Cotinga’s zijn goede zaadverspreiders! Ze slikken vruchten in, waarna ze de kleinere zaden later weer uitpoepen. Grote zaden braken ze enkele minuten na het inslikken op; dan kunnen de vogels in de tussentijd wel al een heel stuk van de moederboom weggevlogen zijn! Vooral de trompetbomen (Cecropia) en epifytische halfparasieten uit het plantengeslacht Psittacanthus profiteren van de zaadverspreiding door cotinga’s.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Door zijn groot verspreidingsgebied in de laaglandbossen van het Amazonebassin is de halsbandcotinga momenteel niet bedreigd. Wel neemt zijn populatie af.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De halsbandcotinga’s in Burgers’ Bush

Deze diersoort is sinds 2021 in de Bush te zien. Je moet wel geluk hebben, want het is geen in groepen levende of lawaaierige soort. Maar wie het mannetje halsbandcotinga ontdekt, zal versteld staan van zijn schoonheid!