Plek in het dierenrijk

De lange, gebogen snavel van deze vogels geeft het weg: dit is een ibis! Zo’n 30 soorten telt de groep van de ibissen en hoewel de kleur van het verenkleed erg verschilt, hebben ze allemaal dezelfde lichaamsbouw en dezelfde snavelvorm. In Burgers’ Zoo leeft ook een groepje fraai gekleurde rode ibissen. Ibissen zijn vrij nauw verwant aan lepelaars en pelikanen; van deze laatste is ook een groep in de zoo te bewonderen, in de Safari.

Eigenschappen van de Madagaskar kuifibis

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

De Madagaskar kuifibis houdt zich graag op in de buurt van waterstroompjes. Toch peutert hij op zoek naar voedsel met zijn lange snavel niet in het water, maar vooral in de zachte bosbodem en onder blaadjes.

Wist u dit al over kuifibissen?

 • Mannetje en vrouwtje lijken bij deze ibis sterk op elkaar. Bij deze vogels klopt de algemene stelregel, dat als mannetje en vrouwtje er hetzelfde uitzien, beide geslachten evenveel met broedzorg bezig zijn.
 • Omdat het in de natuur niet goed gaat met deze soort, is er onlangs een Europees fokprogramma in dierentuinen voor ze opgericht. Pas in 2004 zijn de wereldwijd eerste jonge Madagaskar kuifibissen uit het ei gekropen, in een Zwitserse dierentuin.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Kuifibissen leven in losse kleine groepjes. In de broedtijd trekken ze meer in koppels op. Beide partners bouwen aan het nest, dat een soort platform in een boom is. Mannetje en vrouwtje broeden ook afwisselend en brengen samen het kroost groot. Na de nestfase hebben ouders en jongen nog een aantal maanden lang een goede band met elkaar.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Grote delen van het regenwoud op Madagaskar zijn reeds gekapt. Sommige diersoorten hebben werkelijk ongerept regenwoud nodig. Andere passen zich  - binnen grenzen – makkelijker aan veranderingen aan. De Madagaskar kuifibis bijvoorbeeld broedt vandaag de dag graag in de grote schaduw werpende bomen die bij vanilleplantages te vinden zijn. Niet alle agrarische activiteit leidt dus tot het verdwijnen van deze soort!

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Habitatverlies in grootte en achteruitgang van leefgebied in kwaliteit vormen een probleem voor de Madagaskar kuifibis. Ook wordt op deze vogels gejaagd om het vlees en de eieren worden gegeten. Waarschijnlijk zijn er nu nog ongeveer tienduizend vogels van deze soort in de natuur.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >

Nieuws over de Madagaskar kuifibis

De Madagaskar kuifibissen in Burgers’ Bush

Deze fraaie en makkelijk te herkennen diersoort leeft nog niet zo lang in de Bush, namelijk sinds 2019. Het zijn goede vliegers, maar meestal tref je ze wandelend op paden of in de bosjes aan. Kuifibissen zijn geen trekvogels en hebben een voorkeur voor een vaste stek. Dat zien we zelfs in de Bush, waar ze zich bij voorkeur in de buurt van het verblijf van de doornschildpadden ophouden. Alleen voor de nestbouw hebben ze een hoge boom helemaal aan de andere kant van de Bush gekozen. Daar kwam, dichtbij de brug naast de waterval, in de vroege lente van 2020 de eerste nakweek Madagaskar kuifibis van Burgers’ Zoo ter wereld.