Plek in het dierenrijk

Kaaimannen en alligators zijn familie van krokodillen. Ze zijn koudbloedig en behoren tot de reptielen. Andere reptielen in Burgers’ Zoo zijn bijvoorbeeld de watervaranen, de netpythons en de basilisken en anolissen die los in de Bush lopen. De nauwste familie in het dierenrijk van kaaimannen, alligators en krokodillen waren echter de dinosaurussen!

Eigenschappen van de Breedsnuitkaaiman (niet meer in Burgers' Zoo)

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Kaaimannen liggen vaak stil in het water. Ze wachten rustig af tot een prooidier dichtbij komt en slaan dan snel toe.

Wist u dit al over breedsnuitkaaimannen?

  • Het verschil tussen een kaaiman, een alligator en een krokodil is niet gemakkelijk te zien. Voor wie goed kijkt: de vierde tand in de onderkaak is bij kaaimannen en alligators van buiten niet te zien, maar bij krokodillen wel! Kaaimannen en alligators zijn nauwe familie van elkaar en lijken ook veel op elkaar; over het algemeen zijn kaaimannen kleiner dan alligators.
  • Kaaimannen hebben zo’n 60 spitse tanden. Ze blijven de tanden levenslang ongeveer om de twee jaar wisselen.
Voortplanting

Voortplanting

Het vrouwtje breedsnuitkaaiman maakt een broedheuvel van bladmateriaal en aarde. In deze heuvel legt het vrouwtje ongeveer 50 eieren. De warmte van de zon zorgt voor de ontwikkeling van de jongen in het ei. Het geslacht wordt bij alle krokodilachtigen niet genetisch bepaald, maar hangt af van de broedtemperatuur tijdens de ontwikkeling in het ei.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Sommige populaties breedsnuitkaaimannen voeden zich in het wild vooral met grote waterslakken. Waar de kaaimannen door bejaging zeldzaam worden, krijgen runderen last van parasitische zuigwormen. Er zijn dan namelijk meer waterslakken en die zijn de tussengastheer van de parasieten, dus de zuigwormen maken een tussenstadium van hun ontwikkeling in de slakken door!

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

De huid van breedsnuitkaaimannen is gewild als leer. Een paar decennia geleden slonken de aantallen kaaimannen in het wild door overmatige bejaging. Toen werden beschermingsmaatregelen getroffen. In Argentinië werden bijvoorbeeld eieren van wilde kaaimannen in kweekcentra in incubatoren uitgebroed en de kwetsbare jongen veilig de eerste weken grootgebracht, voordat ze weer in het wild werden teruggezet. Inmiddels zijn breedsnuitkaaimannen gelukkig niet meer zo bedreigd.

Nieuws over de Breedsnuitkaaiman (niet meer in Burgers' Zoo)

De breedsnuitkaaimannen in de Bush

De breedsnuitkaaimannen kunnen in de Bush zowel boven als onder water bekeken worden. Hoewel de kaaimannen ‘slechts’ twee meter lang worden, kunnen de verzorgers niet zonder meer het verblijf betreden. Als bijvoorbeeld de ruiten van de onderwater-view schoon worden gemaakt, worden de kaaimannen met behulp van een hek van de verzorgers weggehouden.

De kaaimannen in de Bush krijgen twee keer per week voedsel, meestal een dode rat of een stuk vis. De verzorger reikt het voedsel met behulp van een lange tang aan.

We willen voorkomen dat de talingen en eenden die in de Bush leven in het kaaimanverblijf gaan zwemmen of bijvoorbeeld de kroonduiven daar gaan drinken. Zij zouden dan gevaar lopen om door een kaaiman gegrepen te worden! Daarom is het gedeelte dat de kaaimannen bewonen met een net afgesloten van de rest van de Bush.